Disclaimer

Disclaimer van AppartementenMeppel

AppartementenMeppel is niet aansprakelijk voor de inhoud van AppartementenMeppel, noch van websites die op enigerlei wijze met AppartementenMeppel zijn verbonden. AppartementenMeppel is voorts niet aansprakelijk voor schade, voortvloeiende uit of verband houdende met het gebruik, dan wel de onmogelijkheid daarvan, van materiaal dat op AppartementenMeppel beschikbaar is, of verkregen wordt via cookies.

AppartementenMeppel is niet aansprakelijk voor (de inhoud van de) diensten en/of informatie van derden, die op enigerlei wijze via AppartementenMeppel worden aangeboden. AppartementenMeppel garandeert niet dat de op AppartementenMeppel aangeboden informatie en materiaal up-to-date, compleet en/of accuraat is.

AppartementenMeppel garandeert ook niet dat de op AppartementenMeppel aangeboden informatie vrij is van fouten, gebreken en/of virussen. AppartementenMeppel garandeert voorts niet dat dergelijke fouten en/of gebreken in AppartementenMeppel hersteld zullen worden dan wel virussen verholpen zullen worden.

Bij twijfel over de juistheid van de gegevens of bij constatering van onjuistheden verzoeken wij u contact met ons op te nemen en stuur uw bevinding naar info@huurwoningennederland.nl.

AppartementenMeppel is dan ook niet verantwoordelijk voor de schade die direct of indirect ontstaat door gebruik van de informatie die u ontleent aan AppartementenMeppel. U vrijwaart AppartementenMeppel voor alle schade als gevolg van aanspraken van derden ter zake van de overtreding of het niet naleven van de overeenkomst, dan wel tegen aanspraken die anderszins verband houden met of voortvloeien uit uw gebruik van de website AppartementenMeppel.